Gmina Kazimierz Biskupi

Zielone pracownie w Kozarzewie

Zielone pracownie w Kozarzewie

Gmina Kazimierz Biskupi otrzymała dofinansowanie dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozarzewie na doposażenie dwóch pracowni dydaktycznych (biologiczno-geograficznej i chemiczno- fizycznej) zwanych „Zielonymi pracowniami”.

Wartość całości zadania wynosi 88 300 zł z czego 61 810 zł pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki finansowe zgodnie z wnioskiem przeznaczone zostaną na kompleksowy remont klas, zakup stolików, krzeseł, szafek, tablic, komputerów, monitorów interaktywnych, plansz interaktywnych, mikroskopów, lunet itp.