Gmina Kazimierz Biskupi

Kanalizacja na ul. Dębowej i Bukowej

Kanalizacja na ul. Dębowej i Bukowej

Rozpoczęto prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Dębowej i Bukowej w Kazimierzu Biskupim.

W zakres prac wchodzi wykonanie kolektora sanitarnego PCV Ø200mm na długości 262m wraz z 10 studniami rewizyjnymi. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Kazimierz Biskupi. Koszt realizacji powyższej inwestycji wynosi 117 953,63 zł.