Gmina Kazimierz Biskupi

Przebudowano drogę w Wierzchach

Przebudowano drogę w Wierzchach

Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wierzchy. W ramach tej inwestycji poszerzono istniejącą jezdnię z 4 do 5 metrów.

Na całości drogi wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, a pobocza utwardzono kruszywem. Przebudowa obejmowała odcinek o długości 967 metrów. Koszt przebudowy drogi to 335 409,48 zł. Wykonawcą była Firma Budowlano – Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy Pyzdry.