Gmina Kazimierz Biskupi

„EKO – Przystań – doposażenie 2 pracowni dydaktycznych, zwanych „Zielonymi pracowniami”, związanych z edukacją ekologiczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozarzewie Gmina Kazimierz Biskupi”