Gmina Kazimierz Biskupi

Budowa wodociągu w Wieruszewie

Budowa wodociągu w Wieruszewie

Prowadzone są prace związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Wieruszew – etap I mający na celu wymianę wodociągu azbestowego na PCV i PE.

W ramach zadania wykonany zostanie wodociąg z rur o średnicy 160 mm na długości 200m oraz przewiertem sterowanym rurami o średnicy 160 na długości 414m. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Kazimierz Biskupi za kwotę 173 997,57 zł.