Gmina Kazimierz Biskupi

Przypominamy o złożeniu deklaracji!!!

Przypominamy o złożeniu deklaracji!!!

Przypominamy, że 1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

[ngg src=”galleries” ids=”86″ display=”basic_thumbnail”]

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U.  z  2021  r.  poz. 554).

Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 roku należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).