Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 0050.15.2022 Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku