Gmina Kazimierz Biskupi

Nowy plac zabaw w Anielewie

Nowy plac zabaw w Anielewie

Zakończono budowę placu zabaw w Anielewie. W nowym obiekcie zamontowano  zestawy sprzętu zabawowego zachęcające dzieci do różnych form aktywności fizycznej.

Dzięki nowej inwestycji dzieci będą mogły zwiększyć aktywność ruchową. W ten sposób promujemy też nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

 Urządzenia zabawowe rozmieszczone zostały w taki sposób, aby umożliwiały  zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy nimi, a korzystanie z nich nie stwarzało zagrożenia w trakcie zabawy. Zabudowano różnorodne sprzęty, które będą zapewniać realizację dziecięcej potrzeby zabawy oraz możliwości rozwijania umiejętności motorycznych. Urządzenia posiadają konstrukcję stalową, cynkowaną oraz malowaną proszkowo, co zapewnia ich trwałość i estetykę, a nawierzchnię bezpieczną wykonano z piasku. Wyodrębniono także miejsce do ustawienia, w dalszym etapie, wiaty ogrodowej.

 Wykonawcą prac budowlanych było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Kazimierz Biskupi. Koszt realizacji powyższej inwestycji wyniósł łącznie 88 654,94 zł, gdzie z Funduszu Sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 42 309 zł.