Gmina Kazimierz Biskupi

Mury remizy pną się do góry

Mury remizy pną się do góry

          9 maja uroczyście podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim. Nowa strażnica to największa inwestycja w historii gminy.

Na placu budowy przy ul. Golińskiej widać już mury budynku, a 9 maja wmurowany został jego kamień węgielny. Akt erekcyjny podpisali: sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniew Hoffman, poseł Witold Czarnecki, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, starosta koniński Stanisław Bielik, wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski, prezes OSP Kazimierz Biskupi Zbigniew Szczepański. W towarzystwie Agaty i Kuby z Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Kazimierza Biskupiego goście wmurowali akt.

Budowa nowej remizy to największa inwestycja w historii gminy. Nowa strażnica kosztować będzie niemal 9,8 mln zł. Niecałe 5,9 mln zł pochodzi z dofinansowań – 2 miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 3 890 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.