Gmina Kazimierz Biskupi

Wójt z absolutorium

Wójt z absolutorium

Podczas ostatniej sesji radni jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania i absolutorium. – To był bardzo pracowity rok – mówił wójt gminy. W skróconym raporcie o stanie gminy wymienione zostały najważniejsze inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku za prawie 16 milionów złotych.

– Sytuacja gminy jest stabilna i to jest najważniejsze. Mimo tych wszystkich przeciwności mamy stabilność jeśli chodzi o inwestycje i wydatki bieżące. Staramy się minimalizować błędy i szybko korygować plany. Nie wiemy, co może nas spotkać za miesiąc, za rok. W 2019 roku plan inwestycyjny mogliśmy ułożyć z dokładnością do złotówki na dziesięć lat, ale nikt nie przewidział, że w 2022 roku przyjdzie nam kierować gospodarką gminy w tak trudnych warunkach, mam tu na myśli okres pandemii i wojnę na Ukrainie – dodał.

Wójt podziękował radnym za współpracę. Chciałbym podziękować wszystkim radnym. Nasi mieszkańcy i nasza gmina mają szczęście, że mają takich radnych. Jesteście wspaniałymi, przede wszystkim, ludźmi. Nasze spory są merytoryczne i dzięki temu zawsze wybieramy najlepszy dla gminy kierunek. Przyczyniacie się do tego, że nasze miejscowości się rozwijają, a naszym mieszkańcom żyje się coraz lepiej – mówił. Słowa uznania wójt skierował również do pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, dyrektorów placówek oświatowych, organizacji działających na terenie gminy oraz sołtysów.