Gmina Kazimierz Biskupi

Studenci projektowali rynek

Studenci projektowali rynek

Prawie 60 prac wpłynęło na studencki konkurs urbanistyczny organizowany przez Politechnikę Poznańską i Gminę Kazimierz Biskupi. Studenci mieli za zadanie opracować zagospodarowanie rynku w Kazimierzu Biskupim i zbiornika w Kozarzewku.

– Wybór był trudny. Poziom był dość wysoki. Prace studenckie niczym nie odbiegają od konkursów profesjonalnych – przyznał dr hab. inż. arch. Robert Ast z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, przewodniczący jury konkursowego. Komisja przyznała sześć nagród i cztery wyróżnienia w dwóch konkursowych kategoriach. Wśród projektów zagospodarowania zbiornika w Kozarzewku zwyciężyła praca Natalii Fedko i Antoniego Dyrdy. Studenci zaproponowali w niej stworzenie przystani w kształcie okręgu. Jeśli chodzi o zagospodarowanie runku jury wybrało pracę Weroniki Pilarczyk, Małgorzaty Pecelerowicz i Kornelii Pańczyk. Oprócz nowoczesnych budynków GOK i UG studentki zaprojektowały na rynku tereny zielone i nieckę wodną.