Gmina Kazimierz Biskupi

„Nasza wielka miłość – Kozarzew” – informacja o dofinansowaniu

„Nasza wielka miłość – Kozarzew” – informacja o dofinansowaniu

Gmina Kazimierz Biskupi realizuje projekt pn. „Nasza wielka miłość – Kozarzew” realizowany w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Całkowita wartość projektu – 98 496 zł                                              

Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 50 000 zł 

Wkład własny finansowy z budżetu gminy – 9 611,53 zł 

Wkład własny finansowy z funduszu sołeckiego – 12 998,47 zł

Wkład własny niefinansowy mieszkańców (praca sprzętu i wolontariat) – 25 886 zł

Koszt finansowy zadania 72 610 zł (na tyle była umowa ze Spółką)

plus wkład wolontariatu mieszkańców 25 886 zł

Razem zadanie 98 496 zł