Gmina Kazimierz Biskupi

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Program Priorytetowy Czyste Powietrze skierowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
W ramach Programu  można uzyskać dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze w Urzędzie Gminy, pokój nr 9, tel. 63 244 77 38. Serdecznie zapraszamy!