Gmina Kazimierz Biskupi

Książka o kamedułach już w sprzedaży

Książka o kamedułach już w sprzedaży

„Dzieje, duchowość, kultura, świadectwa. Kazimierz Biskupi. Erem Kamedułów w Bieniszewie” – to kolejna książka wydana przez Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim.

Trzeci, ostatni tom „trylogii kazimierskiej” (dwa pierwsze to bogato ilustrowane książki o kościele pw. św. Marcina z Tours i pobernardyńskim zespole klasztornym), poświęcony jest eremowi kamedułów w Bieniszewie. Książka, poza dziejami konwentu kamedułów w Bieniszewie, przedstawia liturgię i duchowość kamedułów i zagadnienia związane z architekturą i wystrojem ich kościoła. Pokazuje także oddziaływanie kultu Pięciu Braci wewnątrz wspólnoty zakonnej eremitów, które walnie przyczyniło się do utworzenia eremu w pobliżu Kazimierza Biskupiego.

Niniejsza publikacja, tak jak poprzednie tomy, ma popularno-naukowy charakter i jest wydawnictwem albumowym. Rozdziały są ilustrowane, ale albumowy charakter wydawnictwa polega na zamieszczeniu w nim fotografii artystycznych wykonanych przez Franciszka Kupczyka, które nie tylko wzbogacają treści przekazywane w rozdziałach, ale także tworzą niepowtarzalny nastrój związany z duchowością kamedułów.

Autorami poszczególnych rozdziałów w książce są: dr Marek Golemski, Ryszard Jałoszyński, ks. dr Tomasz Michalski, ks. prof. Waldemar Pałęcki, Krzysztof Gorczyca, dr Janusz Tomala oraz prof. Magdalena Jaroszewska. Książka będzie dostępna w sprzedaży w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim od poniedziałku (5 września) od godziny 10.00. Cena – 70 zł.