Gmina Kazimierz Biskupi

Budowa oświetlenia w Nieświastowie

Budowa oświetlenia w Nieświastowie

Zakończono budowę I etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieświastów. Dwie linie oświetleniowe zostały wybudowane na łącznej długości ponad kilometra.

Prace polegały na budowie dwóch linii oświetleniowych – na długości  837 metrów,  gdzie ustawiono 20 słupów oświetleniowych o wysokości całkowitej 7,5 metra oraz na długości 1075 metrów, na której ustawiono 23 słupy o wysokości 9,5 metra.  Zastosowano słupy aluminiowe anodowane w kolorze inox o mocy 67W z zaprogramowaną redukcją mocy w godzinach nocnych (pomiędzy 23:00 a 5:00) – 40 procent mocy znamionowej.

Słupy osadzone zostały na fundamentach betonowych prefabrykowanych. Wartość inwestycji to 398 916,36 zł i całą ta kwotę pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje w miejscowościach, gdzie funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.

Wykonawcą robót była firma EKTROINSTALATORSTWO Pomiary Elektryczne Badyniak Grzegorz.