Gmina Kazimierz Biskupi

Spotkanie dla przedsiębiorców

Spotkanie dla przedsiębiorców

Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Konińska Izba Gospodarcza zapraszają na spotkanie.

Re_Open UK to program realnej pomocy dla firmy, które poniosły straty w wyniku Brexitu. Firmy, których specyfika działalności opierała się na współpracy z Wielką Brytanią mogą otrzymać realną pomoc dzięki programowi realizowanemu przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną.Na niwelowanie strat związanych z opuszczeniem przez UK Unii Europejskiej przeznaczona została kwota przeszło 500 mln PLN. Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do firm zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie RP, w szczególności do MŚP. Dofinansowania i rekompensaty mają charakter celowy i wypłacane są w euro, co jest szczególnie ważne, zwłaszcza przy planach inwestycyjnych, prowadzących do otwarcia nowych rynków.