Gmina Kazimierz Biskupi

Fotowoltaika nie tylko na szkołach

Fotowoltaika nie tylko na szkołach

Zakończono prace związane z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych
na budynkach użyteczności publicznej należących do gminy Kazimierz Biskupi. Ma to na celu zwiększenie udziału pozyskanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii OZE w bilansie energetycznym obiektów.

Instalacje fotowoltaiczne pozwolą na redukcję kosztów eksploatacyjnych tych obiektów i tym samym pokryte zostanie w części zapotrzebowanie na energię elektryczną. W ramach zadania zamontowane zostały 474 moduły w technologii monokrystalicznej o mocy jednostkowej 450Wp, co daje sumaryczną moc wszystkich instalacji na poziomie 213,3kW.

Zgodnie z projektem zamontowano instalacje fotowoltaiczne na ośmiu obiektach: hali sportowej w Kazimierzu Biskupim, byłym budynku gimnazjum w Kazimierzu Biskupim, przedszkolu w Kazimierzu Biskupim, Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrosołowie, świetlicy wiejskiej w Kozarzewku, świetlicy wiejskiej w Nieświastowie oraz Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu Biskupim.

Prace wykonywała firma Energia Taniej Sp. z o.o. z Grudziądza. Wartość inwestycji to 964 989,11 zł z czego uzyskano dofinansowanie z WRPO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 661 762,74 zł. Wkład własny gminy wyniósł 303 226,37 zł.