Gmina Kazimierz Biskupi

Zasady dystrybucji tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Zasady dystrybucji tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

W tej chwili nie występuje zagrożenie powodujące konieczność uruchomienia dystrybucji tabletek jodku dla osób przebywających na terenie naszej gminy.

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi informuje, że zatwierdził „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodu potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”.

W sytuacji awaryjnej i po otrzymaniu polecenia Wojewody Wielkopolskiego tabletki jodku potasu będą dostarczone do gminnych punktów dystrybucji i wydawane ludności. W związku z tym prosimy mieszkańców Gminy Kazimierz Biskupi o zapoznanie się zarówno z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania /zameldowania, jak i tabelą dawkowania. Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość, gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu. Jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane na stronie Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim, w mediach społecznościowych gminy, a także za pośrednictwem mediów lokalnych.

Dawkowanie preparatów jodowych (jedna tabletka zawiera 65 mg jodku potasu, co odpowiada 50 mg jodu).

L.p.Grupa wiekowaIlość stabilnego joduDawka jednorazowa
1.Noworodki i niemowlęta młodsze niż jeden miesiąc12,mg jodu¼ tabletki
2.Dzieci od miesiąca do 3 lat25mg jodu½ tabletki
3.Dzieci od 3 lat do 12 lat 50mg50 mg jodu1 tabletka
4.Dorośli i dzieci powyżej 12 lat 100mg100 mg jodu2 tabletki
5.Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) 100mg10 mg jodu2 tabletki

Punkty dystrybucji wydają tabletki w całości.

Dawkowanie należy przeprowadzić zgodnie z opisem zamieszczonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla tabelek jodku potasu o mocy 65mg.1 tabletka zawiera 65mg potasu, co odpowiada 50mg jodu. W tabletki z jodkiem potasu powinny być zabezpieczone wszystkie osoby do 60 roku życia (Rekomendacje Ministra Zdrowia) .

Zasady odbioru preparatu

  1. Do punktu zgłasza się 1 osoba z danego adresu zamieszkania, która pobiera jodek potasu dla wszystkich domowników;
  2. Preparat jodowy wydawany będzie wyłącznie osobom do 60-tego roku życia (na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia);
  3. Preparat jodowy przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Kazimierz Biskupi oraz innych osób przebywających stale na terenie gminy;
  4. Wydawanie preparatu jest jednorazowe;
  5. Wydawanie preparatu jodowego następuje zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu wydania;
  6. Preparat jodowy należy przyjąć poza miejscem wydania;
  7. Preparat osobom małoletnim podawać będą rodzice według wskazanych norm.

Lokalizacja punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności na terenie Gminy Kazimierz Biskupi

Lp.Punkty wydawania  Sołectwa / ulice przyporządkowane do punktu dystrybucjiNazwa punktu wydawania tabletek jodku potasuAdres
1.Pkt. Nr 1
Dobrosołowo
 
Anielewo,  Komorowo, Dobrosołowo,Remiza OSP
w Dobrosołowie
Dobrosołowo 63
2.Pkt. Nr 2 Tokarki    Cząstków, TokarkiRemiza OSP
w Tokarkach
Tokarki 19A
3.Pkt. Nr 3 Kozarzew    Kozarzewek, Kozarzew, DaninówZespół Szkolno-Przedszkolny w KozarzewieKozarzew 4
4.Pkt. Nr 4 Bochlewo  Nieświastów, BochlewoRemiza OSP
w Bochlewie
Bochlewo 37
5.Pkt. Nr 5
Kazimierz Biskupi
 
Kazimierz Biskupi – ulice: Biurowiec, Cicha,  Cmentarna, Dąbrowskiej, Działkowa, Golińska, Kilińskiego, Klasztorna, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Łososia, Niepodległości, Ogrodowa, Plac Wolności, Reja, Słoneczna, Spokojna, Warszawska,
Zawadzkiego Tadeusza, Żeromskiego, Smuczyn, Wygoda.
Remiza OSP
w Kazimierzu Biskupim
Kazimierz Biskupi ul. Plac Wolności 22
6.Pkt. Nr 6
Kazimierz Biskupi
Kazimierz Biskupi – ulice:  1 Maja, Akacjowa, Bagno, Bielawy, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Górnicza, Grabowa, Harcerska, Jesionowa, Jodłowa,  Kasztanowa, Klonowa, Konińska, Konopnickiej, Kraszewskiego, Krzywda, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Modrzewiowa, Polna, Prusa, Przyleśna, Sienkiewicza,
Sołecka, Sosnowa, Sportowa, Świerkowa, Targowiskowa, Topolowa,
Wąska, Węglewska, Wierzbowa.
Hala Sportowa w Kazimierzu Biskupimul. Węglewska 12 Kazimierz Biskupi
7.Pkt. Nr 7 Jóźwin  Kamienica, JóźwinRemiza OSP
w Jóźwinie  
Jóźwin 30A
8.Pkt. Nr 8 Bielawy  Sokółki,  Wola Łaszczowa,  Władzimirów, WieruszewRemiza OSP
w Bielawach  
Bielawy, ul. Północna 30
9.Pkt. Nr 9
Sokółki
  PosadaZespół Szkolno-Przedszkolny
w Sokółkach
Sokółki18