Gmina Kazimierz Biskupi

Kolejne pieniądze dla szkoły

Kolejne pieniądze dla szkoły

Gmina Kazimierz Biskupi otrzymała kolejne dofinasowanie na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozarzewie”.

To już kolejne dofinansowanie dla tej placówki z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach naborów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa na poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych dla zadania – „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozarzewie”.

W roku 2021 gmina otrzymała dofinasowanie w  wysokości 2 269 208,16 zł. W 2022 roku złożono wniosek o dodatkowe środki na to zadanie i po pozytywnym rozpatrzeniu  zwiększono kwotę dotacji o 865 256,06 zł. Łączna wysokość dofinasowania na ten cel to 3 134 464,22 zł.

W  ramach tego zadania wykonana zostanie między innymi: termoizolacja budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu, modernizacja systemu grzewczego przez wykonanie pomp ciepła i wymianę instalacji CO, modernizacja systemu oświetlenia, jak i wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Wartość inwestycji to 4 493 860,74 zł, a roboty budowlane wykonuje firma MAXBET Sp. z o.o. Sp.k. z Wierzelina.