Gmina Kazimierz Biskupi

By podnieść świadomość mieszkańców

By podnieść świadomość mieszkańców

Gmina Kazimierz Biskupi jest w trakcie realizacji projektu z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach naborów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa na poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych dla zadania – „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozarzewie”.

W roku 2021 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2 269 208,16zł, a na podstawie złożonego  w ubiegłym roku wniosku o dodatkowe środki na to zadanie zwiększono nam kwotę dotacji o kolejne 865 256,06 zł do łącznej wysokości dofinansowania 3 134 464,22zł. W ramach tego zadania wykonana zostanie między innymi: termoizolacja budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu, modernizacja systemu grzewczego przez wykonanie pomp ciepła i wymianę instalacji CO, modernizacja systemu oświetlenia jak i wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Wartość inwestycji to 4 493 860,74 zł,          a roboty budowlane wykonuje firma MAXBET Sp. z o.o. Sp.k. z Wierzelina.

Dzięki projektowi „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozarzewie” zyskujemy wszyscy! Jego realizacja przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię o ponad 90% i redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery o ponad 99%.

9 maja odbyła się konferencja w trakcie realizacji projektu, której celem było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi, w szczególności jej najmłodszych mieszkańców. Podczas konferencji nagrodzono dzieci, które brały udział w konkursie ekologicznym „Dar dla Ziemi”, a ich prace można było obejrzeć w trakcie konferencji. Wystawa prac była możliwa dzięki uprzejmości firmy Smurfit Kappa Konin, która ufundowała kartonowe postumenty do pokazu prac dzieci i uczniów z terenu gminy Kazimierz Biskupi.

Realizatorem projektu jest gmina Kazimierz Biskupi. Projekt realizowany jest w partnerstwie z norweską firmą analityczną Vista Analyse AS, której przedstawiciel Herman Ringdal brał udział w zorganizowanym wydarzeniu.