Gmina Kazimierz Biskupi

Nowa przewodnicząca Rady Gminy

Nowa przewodnicząca Rady Gminy

Mirosława Zalewska została wybrana przewodniczącą rady Gminy Kazimierz Biskupi. Zastąpiła zmarłego nagle w kwietniu Arkadiusza Mielcarka. Radni wybrali ją w tajnym głosowaniu.

Sesja rozpoczęła się minutą ciszy upamiętniającą zmarłego przewodniczącego Rady Gminy. – Był nie tylko radnym i przewodniczącym, ale też bardzo ważnym ogniwem naszej wspólnoty. Będziemy pamiętać jego wrażliwość na potrzeby innych, gotowość do niesienia pomocy, szacunek do drugiego człowieka i miłość do najbliższych. Jego nagłe i niespodziewane odejście pozostawiło pustkę – mówił prowadzący obrady, wiceprzewodniczący Janusz Stefański.

Zgodnie z przepisami rada nie może funkcjonować bez przewodniczącego, a więc podczas majowej sesji radni musieli wybrać osobę, która będzie im przewodniczyć. Zgłoszono dwóch kandydatów: Janusza Stefańskiego i Mirosławę Zalewską. Po krótkiej autoprezentacji odbyło się tajne głosowanie. Ośmiu radnych było za Mirosławą Zalewską, a sześciu za Januszem Stefańskim. – Dziękuję koleżankom i kolegom za zaufanie i deklaruję wolę współpracy z każdym z was. To dla mnie ogromny zaszczyt. Będę starała się godnie reprezentować gminę – mówiła nowa przewodnicząca.