Gmina Kazimierz Biskupi

Umowa na drogę podpisana

Umowa na drogę podpisana

W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski wraz ze skarbnik Genowefą Miśkiewicz podpisali umowę w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 000 987,07 zł na zadanie pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Dobrosołowo – Komorowo -Nieświastów”. Inwestycja ta obejmie przebudowę drogi na odcinku 4 km.

Zakres prac obejmował będzie wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,5 m, budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m o nawierzchni bitumicznej, wykonanie obustronnego chodnika z betonowej kostki brukowej w miejscowości Komorowo wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowę zjazdów do posesji.

W ramach tego zadania wykonane zostanie także nowe energooszczędne oświetlenie uliczne typu led. Szacowany koszt całości inwestycji to 13 847 672,43 zł.