Gmina Kazimierz Biskupi

Nowa droga w Dobrosołowie

Nowa droga w Dobrosołowie

W maju otwarto drogę w miejscowości Dobrosołowo, na którą gmina otrzymała dofinasowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Pieniądze w wysokości 193 375 zł pochodziły z programu Ochrony Gruntów Rolnych. Planowane zadanie inwestycyjne objęło budowę drogi o długości 260 metrów o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4 metrów na podbudowie z kruszywa łamanego.  

Była to jedna z trzech zrealizowanych inwestycji drogowych w  ramach tego dofinasowania. Kolejnymi były: budowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Tokarki – etap II na długości 370 m i w miejscowości Kazimierz Biskupi na długości 166 m.

Nasza gmina już od czterech lat korzysta ze środków z budżetu województwa wielkopolskiego na realizację takich zadań, co pozwoliło już wybudować na terenie naszej gminy łącznie ponad 4 km dróg o nawierzchni bitumicznej. Wartość wszystkich inwestycji wyniosła 508 234,96 zł.