Gmina Kazimierz Biskupi

Milion złotych na zabytki

Milion złotych na zabytki

  Prawie milion złotych otrzyma gmina Kazimierz Biskupi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pieniądze zostaną przeznaczone na trzy zabytkowe obiekty sakralne.

Remont kościoła pw. św. Izaaka w Kazimierzu Biskupim otrzymał dofinasowanie w kwocie 122 500 zł. Kościół odnawiany był około 1820 roku oraz w 1902 roku, dlatego wymaga prac konserwacyjnych w celu zachowania jego zabytkowego, drewnianego charakteru. W ramach inwestycji zostaną m.in. naprawione i wymienione deskowania szalunków, gonty pokrycia dachowego, pomalowane środkami impregnacyjno – barwiącymi wieżyczki, sygnaturki, pokrycia dachu i szalowań.

Natomiast 278 300 zł dotacji otrzymało zadanie: konserwacja wieży kościoła pw. św. Marcina z Tours w Kazimierzu Biskupim. W ramach prac budowlanych przewidziano roboty mające na celu przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego oraz zapewniające utrzymanie lub odtworzenie rozwiązań historycznych elementów wieży.

Konserwacja wieży bramnej oraz krużganków Klasztoru Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim – etap I otrzymało dofinasowanie w kwocie 597 800 zł. Konserwacja wieży polegać będzie m.in. na naprawie powierzchni murów wraz ze spoinowaniem, malowaniu belek drewnianych, uzupełnianiu połączeń drewna z cegłą. Natomiast w krużgankach przylegających do wieży zostaną wykonane tynki renowacyjne, obróbki blacharskie i wymienione pokrycie dachowe. – Łączna kwota dofinansowania zatwierdzonych do realizacji na terenie naszej gminy wniosków wyniosła 998 600 zł. Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie – mówi wójt Grzegorz Maciejewski.