Gmina Kazimierz Biskupi

Wyremontują drogi w Kazimierzu i Tokarkach

<strong>Wyremontują drogi w Kazimierzu i Tokarkach</strong>

Gmina Kazimierz Biskupi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymała dofinansowania na dwie długo oczekiwane inwestycje. Pierwsza to „Remont drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Nieświastów – Kazimierz Biskupi Biurowiec”, a druga – „Remont drogi gminnej w miejscowości Tokarki Pierwsze”.

Na zadanie „Remont drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Nieświastów – Kazimierz Biskupi Biurowiec” otrzymano dofinasowanie w kwocie 995 383,06 zł, gdzie istniejąca nawierzchnia z betonowych płyt drogowych zastąpiona zostanie nawierzchnią bitumiczną.

W zakresie robót zaplanowano także odtworzenie i oczyszczenie przydrożnych rowów, które obecnie są zamulone i zarośnięte. Roboty na tej drodze wykonane zostaną na długości 1,26 km. Cała inwestycja szacowna jest na kwotę 1 990 766,12 tys. zł.

 Drugą inwestycją jest  „Remont drogi gminnej w miejscowości Tokarki Pierwsze”, gdzie dofinasowanie wynosi 849 803,98 zł. Przebudowa drogi wykonana zostanie na długości 1,15 km i połączona będzie z obecnie przebudowywanym odcinkiem Tokarki – Bochlewo.  Cała inwestycja szacowana jest na kwotę 1 699 356,98 zł.