Gmina Kazimierz Biskupi

„Miej zielone pojęcie – widzę, doświadczam, myślę i działam ekologicznie” – pracownia ekologiczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokółkach