Gmina Kazimierz Biskupi

Powstaną chodniki i ścieżki rowerowe

<strong>Powstaną chodniki i ścieżki rowerowe</strong>

Gmina Kazimierz Biskupi otrzymała 80 procent dofinasowania na dwie inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycji programu, która przeznaczona jest na poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę między innymi chodników i ścieżek rowerowych.

W ramach pierwszej inwestycji – „Przebudowy ul. Prusa w miejscowości Posada w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” – prace obejmą budowę chodnika o szerokości 1,80 m po dwóch stronach ulicy. Chodnik ten po stronie wschodniej oddzielony zostanie od jezdni pasem zieleni w postaci uzupełnienia terenów zieleni kamieniem naturalnym na geotkaninie z nasadzeniem krzewów. Istniejące zjazdy do posesji zostaną przebudowane.

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz uspokojenia ruchu wykonane zostaną dwa wyniesione przejścia dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej z zamontowaniem znaków aktywnych.Dodatkowo powstanie nowe oświetlanie uliczne z oprawami ledowymi, zastępując tym samym stare wyeksploatowane latarnie oświetleniowe zamontowane na słupach.

Szacowana wartość inwestycji to 1 182 451,10 zł, z czego 945 960,88 zł to otrzymane dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Druga inwestycja, na którą gmina Kazimierz Biskupi otrzymała dofinasowanie to „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3226P Dobrosołowo – Anielewo”. W zakres prac wchodzi budowa chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokości 2,0 m, z dopuszczeniem ruchu rowerowego na długości 345 m. Zostanie również wybudowana ścieżka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego w jednym poziomie z nawierzchnią jezdni na długości 1553 m o szerokość 2,50 m wraz z budową nowej linii oświetlenia ulicznego energooszczędnego typu LED.

Szacowana wartość tej inwestycji to 2 454 124,18 zł, z czego 1 963 299,34 zł to otrzymane dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.