Gmina Kazimierz Biskupi

Modernizacja wodociągów i remonty

Modernizacja wodociągów i remonty

W ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład gmina Kazimierz Biskupi otrzymała kwotę 1 994 000 zł na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Kazimierz Biskupi”.

Wartość dofinasowania stanowić będzie 98% całości realizowanych inwestycji. W ramach tych środków planowana jest między innymi wymiana istniejących wodociągów azbestowych na PCV w Nieświastowie, Wieruszewie i na odcinku Dobrosołowo – Anielewo, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo oraz remont najstarszych przepompowni ścieków.

– Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać te środki. Pozwolą nam one zrealizować tak długo oczekiwane inwestycje. To kolejny krok do uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej w naszej gminie, a na tym nam bardzo zależy – mówi Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi.