Gmina Kazimierz Biskupi

Z dofinansowaniem od marszałka

Z dofinansowaniem od marszałka

Zakończono prace związane z przebudową dróg gminnych w miejscowości Bielawy i Kazimierz Biskupi, na których wykonana została nowa nawierzchnia dróg na łącznej długości 557 metrów.

W miejscowości Bielawy wykonano 380 metrów, a w Kazimierzu Biskupim – 117 metrów. W ramach tego zadania powstała jezdnia o szerokości 4 m i 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego.

W przyszłym roku wybudowany odcinek drogi w Kazimierzu Biskupim połączony zostanie z drogą wojewódzką nr 264, co umożliwi także dojazd do nowobudowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów od strony stacji paliw Orlen. Natomiast w Bielawach nastąpi dalsza realizacja budowy drogi wraz z oświetleniem ulicznym. Są już na ten cel zapewnione środki finansowe w budżecie gminy.

Łączny koszt realizacji tych dwóch inwestycji wyniósł 352 347,68 zł z czego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 296 250 zł.