Gmina Kazimierz Biskupi

Gminny Ośrodek Kultury z dofinansowaniem

Gminny Ośrodek Kultury z dofinansowaniem

Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim wzbogacił się o nowe krzesła i stoły, tak potrzebne w trakcie zajęć i spotkań organizowanych w ośrodku. Oprócz tego zakupiono sprzęt nagłośnieniowy – kolumny i mikser, które na pewno wpłyną na jakość organizowanych imprez. Stoły, krzesła oraz sprzęt nagłośnieniowy zostały zakupione w ramach programu rządowego „Infrastruktura domów kultury”.

Projekt „Kino w gminie – doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim” opiewa na 64 000 złotych, dofinansowanie z programu rządowego „Infrastruktura domów kultury” wyniosło 50 000 złotych, a środki własne GOK – 14 000 zł.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.