Gmina Kazimierz Biskupi

Budowa sieci wodociągowej

Budowa sieci wodociągowej

Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej pomiędzy miejscowością Dobrosołowo, a Komorowo. Prace mają na celu wymianę istniejącego wodociągu azbestowego na PCV. Ta inwestycja jest równoczesnym początkiem przebudowy istniejącej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej pod planowaną budowę drogi Dobrosołowo – Komorowo – Nieświastów.

W ramach tego zadania  wykonany zostanie wodociąg z rur o średnicy 110 mm na długości 2 329 m i o średnicy 160 mm na długości 20 m. Wodociąg zasilany będzie z węzła w miejscowości Dobrosołowo. Elementy, z których zaprojektowano sieć wodociągową oraz jej uzbrojenie charakteryzują się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, biologiczną, jak i chemiczną.

Inwestycja ta realizowana jest w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury krytycznej związanej z oczyszczaniem ścieków oraz zaopatrzeniem w wodę Gminy Kazimierz Biskupi”, na co gmina otrzymała dofinasowanie w wysokości 80 procent w ramach Rządowych Rezerw Budżetowych.