Gmina Kazimierz Biskupi

Remont świetlicy w Kozarzewku

Remont świetlicy w Kozarzewku

Zakończono prace związane z remontem sali głównej w świetlicy wiejskiej w Kozarzewku. Jej stan techniczny wymagał generalnej renowacji.

Zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejącej boazerii, wyrównanie ścian i słupów, szpachlowanie i malowanie ścian, wykonanie podwieszanego sufitu, modernizację instalacji elektrycznej, montaż nowego oświetlenia i klimatyzacji oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietu.

Remont na pewno przyczynił się do poprawy jakości życia społecznego i  kulturalnego w sołectwach Kozarzewek i Kozarzew. Ponadto sprawił, że świetlica jest pozytywnie postrzegana, a po remoncie wiele osób i grup chce w niej spędzać czas.

Wartość całości robót wyniosła 219 512,82 zł, z czego 70 000 zł pokryła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego otrzymana w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. 35 000 zł zostało pokryte z funduszu sołeckiego sołectwa Kozarzewek, 21 052,20 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Kozarzew, a 93 460,62 zł  obejmował wkład własny gminy.