Gmina Kazimierz Biskupi

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Założony pięcioletni  plan modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy dobiega końca. Przy pomocy środków zewnętrznych, jak i wkładu własnego gminy, do końca tego roku w 95 procentach zmodernizowane będzie istniejące oświetlenie. Zostanie wymienione na energooszczędne typu LED.

Warto wspomnieć, że wybudowane oświetlenie w 100% będzie własnością gminy, a nie jak dotychczas w części Spółki z Kalisza Oświetlenie Uliczne i Drogowe, co generowało dla gminy dodatkowe wysokie koszty eksploatacji, jak i wysokich rachunków za prąd.

Od 2019 r. udało się wymienić i wybudować 756 sztuk lamp. Obecnie na terenie gminy znajduje się 1 789 lamp, z czego 948 to własność gminy (stare sodowe – 22 szt., nowe typu LED – 926 szt.). 841 sztuk to własność Spółki z Kalisza Oświetlenie Uliczne i Drogowe (stare sodowe – 567 szt., nowe typu LED – 274 szt.). Do końca tego roku wymienione i wybudowane zostaną kolejne 464 lampy za szacunkową kwotę ponad 4 mln zł. Pozwoli to na usunięcie starych sodowych lamp będących własnością Spółki z Kalisza, generujących największe koszty, a zastąpione zostaną one lampami nowymi, które będą wyłącznie własnością gminy.

Dodatkowo gmina Kazimierz Biskupi jest jedynym samorządem w Polsce, w której energia elektryczna od 1 stycznia tego roku do 2031 r. w całości będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Możemy poszczycić się posiadanym zielonym certyfikatem, a ponadto wynegocjowana cena w przetargu na rok 2024 r. wynosi 0,53 zł netto, gdzie w latach 2022 i 2023 płaciliśmy za 1 kWh energii elektrycznej 0,61 zł netto a dla Spółki z Kalisza 0,78 zł netto.