Gmina Kazimierz Biskupi

Certyfikaty „zielonej energii”

Certyfikaty „zielonej energii”

Prezes zarządu ZE PAK Piotr Woźny i dyrektorka ds. rozwoju rynku Ørsted Offshore Polska Joanna Wis – Bielewicz przekazali wójtowi gminy Kazimierz Biskupi Grzegorzowi Maciejewskiemu certyfikaty „Zielonej energii”. Nasza gmina jest pierwszą gminą w Polsce, która dołączyła do elitarnego grona podmiotów w skali ogólnopolskiej, które nabywają i wykorzystują jedynie zieloną energię.

Od 1 stycznia bieżącego roku Gmina Kazimierz Biskupi, Gminny Ośrodek Kultury oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu Biskupim nabywają i wykorzystują jedynie zieloną energię. Wyłącznym dostawcą zielonej energii jest spółka PAK-VOLT, wchodząca w skład GK ZEPAK.

Warto wspomnieć, że wszystkie 9 budynków użyteczności publicznej, tj. oświatowych i świetlic oraz hala sportowa w gminie Kazimierz Biskupi posiadają zainstalowane panele fotowoltaiczne, które przyczyniają się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz poprawy efektywności energetycznej szkół, a także zmniejszenia kosztów funkcjonowania tego typu placówek.