Gmina Kazimierz Biskupi

„Wsparcie żywieniowe potrzebujących” – oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert