Gmina Kazimierz Biskupi

Powstają tężnie solankowe

<strong>Powstają tężnie solankowe</strong>

Gmina Kazimierz Biskupi otrzymała dofinasowanie w wysokości  350 000 zł na budowę tężni solankowych na skwerze Piłsudskiego w Kazimierzu Biskupim. Dofinansowanie pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach przedsięwzięć związanych z innowacyjną zieloną infrastrukturą oraz ochroną bioróżnorodności.

Inwestycja polegać będzie na budowie dwóch równolegle usytuowanych względem siebie tężni solankowych o konstrukcji drewnianej. Przestrzenie konstrukcji wypełnione zostaną cienkimi gałązkami brzozowymi, na które spływać będzie pompowana ku górze solanka zawierająca duże ilości minerałów takich jak np. jod, brom, wapń, magnez, potas, żelazo czy sód. Solanka rozbijając się o gałęzie, spływa po nich i naturalnie odparowuje wytwarzając w rezultacie dobroczynny aerozol.

Mikroklimat w pobliżu tężni solankowej jest bardzo zbliżony do morskiego, a ich działanie porównać można do inhalacji. Bedzie to ostatni element malej archtektóry, który zakończy ostatecznie zagospodarowanie tego miejsca na cele rekreacyjne. Szacowany koszt inwestycji to 439 907,66 zł.