Lipcowy numer Kuriera Kazimierskiego od dziś w sklepach
29 lipca 2016

alt

 
Informacja dot. "żółtaczki zakaźnej" w Czechach.
29 lipca 2016

Szanowni Państwo,

W związku z informacją przekazaną do Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o doniesieniach mediów czeskich o wzroście liczby przypadków "żółtaczki zakaźnej" w Czechach (Brno), uprzejmie informuję, jak niżej.

Za pośrednictwem systemów służących wczesnemu ostrzeganiu o zagrożeniach o charakterze transgranicznym (EWRS, IHR, HSC) do chwili obecnej nie wpłynęły od Strony czeskiej żadne oficjalne i potwierdzone dane na temat potencjalnego zagrożenia związanego z WZW A. Ponadto na stronach Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) brak jest również jakichkolwiek informacji o zdarzeniu.

W Polsce nie obserwuje się wzrostu przypadków wirusowego zapalenia typu A. Na przestrzeni ostatnich 5 lat w Polsce notowano rocznie 50 - 150 przypadków WZW A  i związane były one z pobytem za granicą w rejonach endemicznego lub epidemicznego występowania WZW A (zachorowania tzw. przywlekane).

Wirus zapalenia wątroby typu A (WZW A) szerzy się drogą pokarmową po spożyciu skażonej żywności lub wody (np. nieumyte owoce, warzywa). Można go przenieść do ust także na nieumytych rękach, dotykając skażonych przedmiotów, powierzchni, żywności. Wirus jest wydalany z kałem. Człowiek jest zakaźny jeszcze przed wystąpieniem u niego objawów choroby (gorączka, bóle mięśni i stawów, nudności, wymioty, zażółcenie białek oczu, skóry). Objawy występują po 15 do 50 dni po wniknięciu wirusa do organizmu.
W zapobieganiu zakażeniom kluczową rolę odgrywa higiena rąk – należy często myć ręce wodą i mydłem. Zawsze trzeba myć ręce po skorzystaniu z toalety i przed jedzeniem. Osoby nie powinny pić z jednej butelki, gryźć jednej kanapki, czy palić wspólnie jednego papierosa.
W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży Główny Inspektor Sanitarny opracował, w 9 wersjach językowych, ulotkę dla pielgrzymów zawierającą przypomnienie o podstawowych  zasadach higieny, których trzeba przestrzegać, aby uniknąć zatrucia i zakażenia pokarmowego. Ulotka została przekazana do wszystkich Diecezji w kraju celem jak najszerszego rozdystrybuowania wśród pielgrzymów.Z poważaniem / Kind Regards

 
Zachęcamy do głosowania!
27 lipca 2016

Drodzy Mieszkańcy, zachęcamy do głosowania!
Na naszego reprezentanta oddano zaledwie 33 głosy.
Przypominam, że finał konkursu już 31 lipca!

Druh Mirosław Włodarczyk
sms o treści OSP.80 na numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT)

alt

 
Mój wybór:Przedsiębiorczość
27 lipca 2016
alt   
 alt
 
 
Zapraszamy do Sompolna!
27 lipca 2016

alt

 
Komunikat Ostrzegawczy
26 lipca 2016

alt

 
poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna

Strona 1 z 109

Su navegador no soporta flash.