Wręczenie promesy dla OSP Kazimierz Biskupi
01 października 2019

Wczoraj w strażnicy OSP Krzymów miało miejsce uroczyste wręczenie promes na realizację projektu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii w 2019 roku dla jednostek OSP z: Kazimierza Biskupiego, Krzymowa oraz Rzgowa. Dotację w kwocie 18 700 zł na przedsięwzięcie pn.: „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim w niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji w ochronie ludności, zwierząt oraz środowiska naturalnego” z rąk posłów na Sejm RP: Ryszarda Bartosika, Leszka Galemby i Witolda Czarneckiego oraz prezes zarządu WFOŚiGW z Poznania Jolanty Ratajczak otrzymał prezes OSP Kazimierz Biskupi dh Sławomir Szczepański. W podniosłej uroczystości uczestniczyli także: wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Arkadiusz Przybyła, zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Maciej Pilarski oraz reprezentanci jednostek OSP Krzymów i OSP Rzgów. Krótki występ artystyczny zaprezentowała Dziecięca Drużyna Pożarnicza z OSP Krzymów.

alt

alt

 

 
Wicepremier Jarosław Gowin z wizytą w Kazimierzu Biskupim
23 września 2019

Dzisiaj stolicę gminy Kazimierz Biskupi odwiedził wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.Wśród osób towarzyszących znalazł się były senator, były prezydent i były wiceprezydent Konina, a obecnie radny Konina Marek Waszkowiak. „Ta wizyta to dla nas zaszczyt, dlatego chcemy, by poznał Pan nie tylko nasze problemy i bolączki, ale także naszą kulturę, tradycję, tożsamość – mówił wójt Grzegorz Maciejewski witając przybyłych gości oraz prezentując charakterystykę gminy. W spotkaniu uczestniczyli włodarze okolicznych gmin: burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek,  burmistrz Miasta i Gminy Kleczew Mariusz Musiałowski, wójt gminy Wilczyn Grzegorz Skowroński, burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Mariusz Zaborowski, wójt gminy Wierzbinek a zarazem przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej Paweł Szczepankiewicz a także radni, sołtysi i dyrektorzy szkół. Podczas wizyty ministra włodarze przedstawili problemy, z którymi na co dzień borykają się w swoich gminach a także wyrazili wdzięczność za możliwość spotkania i wysłuchania.