Marsz „Niepodległej Ojczyzny” z epizodami teatru ulicznego
19 czerwca 2018

W niedzielne popołudnie Kazimierz Biskupi zalała fala biało-czerwonych barw. W rytm rozbrzmiewającej muzyki patriotycznej ulicami stolicy gminy przemaszerowali reprezentanci placówek oświatowych z terenu gminy, organizacje działające na terenie gminy, członkowie zespołów teatralnych działających w GOK-u oraz chętni mieszkańcy Kazimierza Biskupiego i okolic. W trakcie marszu placówki oświatowo-kulturalne zaprezentowały scenki pantomimiczne odzwierciedlające historię danego rejonu szkolnego. Druga część uroczystości odbyła się w Parku Kulturowym, gdzie grupa przedszkolna zatańczyła krakowiaka oraz usłyszeliśmy pieśni patriotyczne w wykonaniu uczennic z Dobrosołowa i Kazimierza Biskupiego. Dla publiczności zaprezentowała się także grupa "Strzelców".Celem marszu było ukazanie lokalnego patriotyzmu poprzez obrazy historii naszej ojczyzny w okresie odzyskania przez Polskę niepodległości i dziejów naszej gminy związanych z walkami narodowowyzwoleńczymi. Ponadto ukazanie dorobku kulturalnego Kazimierza Biskupiego i regionu. Inicjatorką i reżyserką Marszu "Niepodległej Ojczyzny" była Grażyna Mójta.

Zdjęcie użytkownika Kazimierz Biskupi Gmina.

Zdjęcie użytkownika Kazimierz Biskupi Gmina.

Zdjęcie użytkownika Kazimierz Biskupi Gmina.

Zdjęcie użytkownika Kazimierz Biskupi Gmina.

 

 
Jubileusz 70-lecia OSP Jóźwin
19 czerwca 2018

Sobotnie popołudnie w Jóźwinie i Kamienicy zdecydowanie należy zaliczyć do wyjątkowych. Źródłem tej wyjątkowości był jubileusz 70-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jóźwinie. Druhny i druhowie z tej jednostki w towarzystwie przedstawicieli władz samorządowych, mieszkańców oraz zaproszonych gości celebrowali 70 lat swojej działalności. Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem pamiątkowej tablicy, którą poświęcił ks. Michał Drewniacki. Następnie na placu rekreacyjnym w Kamienicy przedstawiono zarys historyczny powstania jednostki oraz dokonano uroczystych odznaczeń. Zaproszeni goście wygłosili w kierunku Jubilatów moc życzeń i podziękowań. Życzenia w formie wiersza oraz strażacki upominek wręczyły także przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Kamienicy. W części artystycznej wystąpili - wójt Jan Sikorski ze specjalną piosenką pt. "Pożar w Kamienicy", Marian Wójkowski oraz młodzież uczęszczająca na zajęcia muzyczne do filii Gminnego Ośrodka Kultury w Posadzie.